Sprawozdania

Poniżej prezentujemy sprawozdania roczne z działalności FWIE. 

pdf-icon-4
2022
pdf-icon-4
2021
pdf-icon-4
2020
pdf-icon-4
2019
pdf-icon-4
2018
pdf-icon-4
2017
pdf-icon-4
2016
pdf-icon-4
2015
pdf-icon-4
2014
pdf-icon-4
2013
pdf-icon-4
2012
pdf-icon-4
2011
pdf-icon-4
2010
pdf-icon-4
2009
pdf-icon-4
2008
pdf-icon-4
2007
pdf-icon-4
2006
pdf-icon-4
2005
pdf-icon-4
2004
pdf-icon-4
2003
pdf-icon-4
2002
pdf-icon-4
2001