Cele i działania

Celem fundacji zgodnie z jej statutem jest:

  • wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata,
  • wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych,
  • oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego,
  • inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji,
  • popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Formy działalności realizowane przez Fundację:

* Formy działalności opracowane zostały w oparciu o informacje zawarte w statucie Fundacji.