Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.

Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki – chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie.

Misja FWIE

Fundacja istnieje po to, aby:

identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,

szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,

dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),

wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,

w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności

Współpracujemy przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

Działalność Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wspierana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.